Moselfränkisch

Objegt-Nr.: SCP-153-DE

Klassifizieerong: Sescha

Sescheheijtsmooßnomme: Dat Gelänne, off dämm SCP-153-DE staijt, wott vonnä Faundäijschn offgekauft, met Maschedrahtzoun umzeijnd un dat Opjegt möt Bouplanne unna dämm Voawannd enna Restoureerong kommblett vahellt. Dat Gelänne öss doosch finnef Sischäheijtsleijd zoh bewache, die Enndrenglenge unna dämm Önnsatz net-döödlescha Gewalt dengfest zoo maache unn zoh amnesizeere honn.

15717809278_f69203906e_w.jpg

SCP-153-DE fia seijne Veahellong.

Beschreijwong: SCP-153-DE össen Toomruinn inna Eijwel, die lout dä bisherrije Erkenntnesse ousm 18. Joahhunnat stammt. Dat Objegt hot en Effekt, dä demjennije, dä dat Objegt zoh beschreijwwe väsoocht, dat önnem deijtsche Dialeggt die lässt. Dabeij ös weijle unnähevlesch, ob dat önn wäbala orra önn schrifftlescha Foam gemaach gett.

SCP-153-DE wohd omm Enn vonnem Zwohde Weltkreesch vomm Sunnakummanno fia Paranommahles iwwanomme, wat onnem Objegt geschaff hot, omm neije Methoode dä Vaschlesselong zoh endweffe. Loud dä bisherrije Offzeijchnonge woa die Exestens vonnem Objegt dä Öffentleschkeijt zwoa bekannd, awwa gohwet Offgrond seijna ohfgeleijene Position koum Önderesse onnem unn infuljedesse och winneije Offzeichnonge. Bä dat Bouwerk errescht hot, öss deshallef net gewoah.

Ousm Sunnakummanno fia Paranommahles geleft Dokumende gaijt heafia, dat SCP-153-DE-s Effekt Betruffenne uasprenglesch dazo kzwang, dat Objegt in seijnem Heimotdialekt zoh beschreijwe, bofia dä benotzt Dialekt möttem Beginn det 20. Joahhunnat ömma ifta zohfällesch genereert wot, wat vermotlesch dämm zohnemmende Väfall geschold.
Omm Fooß vonnem Toom wod ä graveert Steinplatt entdeckt, die vemootlesch von ihrem Erbaua stammt. Ia Text kann weijle bie Beschreijwunge des Tooms nua en Dialegfoam widdergegewwe wean un louded wie follescht:

Als dä Toom von Babel erröscht ös gä unn alle Mennsche Hand en Hand zesommegeschaff honn, bestrooft dä Hägott se möddem Flooch dä ville Sprooche.

Doch wat von ville als Vawenschong ohjesäh gett, kinnt in Woaheijd en Mahnong vonnem seij. Indemm ä Mennsche ia eijen Zong offzwang, erinnerte ä se drann, bohie se gehörde. Boh se zohhous seij.

Öm Anjesescht von däm Knies, dä ons dat Huhdeijtsche bescheat, wat ons unnebettlesch dat nemmt, wat uhs zohsommebrengt, erreschde mia diesen Toom als Mahnmal, off dat dou niemohls vergease deijst, bohea dou eijnst kumme böss. Bie Ä et vorgesenn hot.

Sofern nicht anders angegeben, steht der Inhalt dieser Seite unter Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License